Celněprávní služby

Zabezpečujeme poradenství pro všechny exportéry a importéry, včetně právní podpory při celních kontrolách a řízeních, dále při procedurách importu, exportu a reexportu.

Služby FREE ZONE pro uložení zboží do bezcelního pásma

Pomůžeme Vám s uskladněním zboží dovezeného ze zahraničí do České republiky: zboží, umístěné do bezcelní zóny v celních skladištích v Praze, nepodléhá proclení a nevztahují se na něj opatření státní politiky (DPH, spotřební daň).

V bezcelním pásmu a na jeho skladištích může být zboží uloženo na dobu neurčitou bez ohledu na jeho objem, původ a konečnou destinaci. Při ukládání zboží do bezcelního pásma může být takové zboží předmětem volného obchodu, může být reexportováno nebo může změnit vlastníka (včetně změny platebních dokumentů). Zboží vyrobené či zpracované na území České republiky neztrácí status českého zboží, nehledě na změnu vlastníka v bezcelním pásmu.

Naše advokátní kancelář Vám pomůže se zajištěním souhlasu celního orgánu pro realizaci průmyslové (výrobní), nebo podnikatelské činnosti, poskytování služeb, přerozdělování, přebalování a sjednocení zboží v bezcelním pásmu dle Vašich potřeb. Rovněž pomáháme v rámci získání licence a dokladů o původu zboží v případě zpracování zboží na celním skladě. Uvedená činnost se nerealizuje na de-iure českém území, a proto nepodléhá proclení, ani zdanění.

Kontaktujte nás

Všechny informace jsou zcela skryté a chráněné právy advokáta a klienta.