Ceník

Zde naleznete ceník našich služeb. Ceny jsou pouze orientační a nelze je aplikovat na konkrétní případ. Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Služba Cena, € od
Imigrační otázky
Vízová podpora a otázky spojené s pobytem na území České republiky 200 EUR / hodinu
Ověření dokumentů soudním tlumočníkem 30 EUR / normostrana
Konzultace a právní stanoviska 200 EUR / hodinu
Apostilní doložka nebo vyšší ověření 120 EUR
Právní služby 400 EUR
Právní podpora
Sepsání závěti 200 EUR / hodinu
Manželské a předmanželské smlouvy 200 EUR / hodinu
Právní asistence při uzavření smluv 200 EUR / hodinu
Registrace osoby samostatně výdělečné činné 200 EUR / hodinu
Právní služby 200 EUR
Správa majetku 100 EUR / měsíc
Konzultace a právní stanoviska 200 EUR / hodinu
Notářské a advokátní ověření dokumentů a podpisů 120 EUR
Příprava smluv 200 EUR / hodinu
Příprava daňového přiznání 200 EUR / hodinu
Vymáhání dluhů 200 EUR / hodinu
Účetní služby 100 EUR / hodinu
Ověření dokumentů soudním tlumočníkem 30 EUR / normostrana
Právní zastoupení před soudy a jinými orgány státní moci 200 EUR / hodinu
Zastoupení před fyzickými a právnickými osobami 200 EUR / hodinu
Apostilní doložka nebo vyšší ověření 120 EUR
Založení bankovních účtů 500 EUR
Autorská práva 200 EUR / hodinu
Řidičský prúkaz 200 EUR / hodinu
Pracovní právo 200 EUR / hodinu
Nemovitost
Stavební povolení od 300 EUR / hodinu
Příprava smluv 200 EUR / hodinu
Právní servis u smluv s nemovitosti 200 EUR / hodinu
Investice do nemovitostí 200 EUR / hodinu
Jistotní účet 800 EUR
Konzultace a právní stanoviska 200 EUR / hodinu

Kontaktujte nás