Ceník

Zde naleznete ceník našich služeb. Ceny jsou pouze orientační a nelze je aplikovat na konkrétní případ. Všechny ceny jsou uvedeny bez 21% DPH.

Služba Cena, €
Imigrační otázky
Vízová podpora a otázky spojené s pobytem na území České republiky 150 EUR / hodinu
Sídlo pro OSVČ 100 EUR / měsíc
Pracovní víza 150 EUR / hodinu
Ověření dokumentů soudním tlumočníkem 30 EUR
Konzultace a právní stanoviska 150 EUR / hodinu
Apostille certification for documents 100 EUR
Právní služby 200 EUR
Právní podpora
Sepsání závěti 150 EUR / hodinu
Manželské a předmanželské smlouvy 150 EUR / hodinu
Právní asistence při uzavření smluv 150 EUR / hodinu
Registrace osoby samostatně výdělečné činné 200 EUR / hodinu
Právní služby 200 EUR
Správa majetku 100 EUR / měsíc
Konzultace a právní stanoviska 150 EUR / hodinu
Notářské a advokátní ověření dokumentů a podpisů 40 EUR
Příprava smluv 150 EUR / hodinu
Příprava daňového přiznání 400 EUR
Vymáhání dluhů 150 EUR / hodinu
Účetní služby 100 EUR / hodinu
Ověření dokumentů soudním tlumočníkem 30 EUR
Právní zastoupení před soudy a jinými orgány státní moci 150 EUR / hodinu
Zastoupení před fyzickými a právnickými osobami 150 EUR / hodinu
Apostille certification for documents 100 EUR
Založení bankovních účtů 400 EUR
Autorská práva 150 EUR / hodinu
Řidičský prúkaz 150 EUR / hodinu
Pracovní právo 150 EUR / hodinu
Nemovitost
Stavební povolení 800 EUR
Příprava smluv 150 EUR / hodinu
Právní servis u smluv s nemovitosti 150 EUR / hodinu
Investice do nemovitostí 150 EUR / hodinu
Jistotní účet 800 EUR
Konzultace a právní stanoviska 150 EUR / hodinu

Kontaktujte nás