Registrace svěřenských fondů

  • Chcete převést majetek na své blízké a mít jistotu, že majetek bude bez problémů převeden?

  • Chcete, aby Váš majetek zůstal v anonymitě?

  • Chcete schovat svůj majetek před třetími osobami?

Naše advokátní kancelář poskytuje služby pro založení a správu svěřenského fondu se zárukou převodu Vašeho majetku na třetí osobu. Pomůžeme Vám převést Váš majetek do vlastnictví svěřenského fondu, rovněž tak se založením bankovního účtu, získáním DIČ pro Váš fond a přípravou a včasným odesláním účetní závěrky za každý uplynulý rok finančním úřadům.

Jak funguje svěřenský fond v Praze?

Co je potřeba k založení a zřízení svěřenského fondu?

  • Vaše údaje
  • popis Vašeho majetku (převádíme jej do majetku svěřenského fondu, automaticky jej anonymizujeme). Seznam přání má pouze notář a správce svěřenského fondu!
  • plná moc s notářsky ověřeným podpisem (v případě, že nemůžete být osobně přítomni při založení svěřenského fondu)
  • informace o obmyšleném (komu majetek v budoucnu převádíme)
  • sestavení seznamu přání zakladatelem pro obmyšleného (za jakých podmínek, kdy a na koho je nutné převést majetek)
  • účel založení svěřenského fondu a doba jeho existence

Kontaktujte nás

Všechny informace jsou zcela skryté a chráněné právy advokáta a klienta.