Občanské právo

V oblasti občanského práva advokátní kancelář Zaripov & Partners s.r.o. poskytuje následující služby:

  • sepisování, úpravy a kontrola občanskoprávních smluv (smluv kupní, darovací, pracovní atd.)
  • notářské nebo advokátní ověření listin a podpisů (cena je 3000 Kč)
  • vystavení apostily pro dokumenty (cena je 3500 Kč). Apostila je mezinárodní standardizovaný formulář pro vyplnění informací o legálnosti dokumentu k předložení na území států, které tuto formu legalizace uznávají. Apostila je potvrzení, že tento dokument byl vydán příslušným orgánem, a dále doklad o pravosti podpisu a razítka zahraničního úředníka.
  • zpracování žalob a právní zastoupení
  • odpovědnost za škodu a bezdůvodné obohacení
  • vymáhání pohledávek z občanskoprávních závazkových vztahů
  • dědické právo

Kontaktujte nás

Všechny informace jsou zcela skryté a chráněné právy advokáta a klienta.