Příprava dokumentů pro rozhodčí řízení v České republice

V České republice existuje možnost uzavřít rozhodčí doložku pro řešení korporátních, nebo smluvních sporů, přičemž obě strany mají právo vybrat si rozhodce u Rozhodčího soudu při Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, nebo si zvolit svého budoucího arbitra (rozhodce) sami.

Kontaktujte nás