Likvidace a úpadek společností

Řádné ukončení podnikatelské činnost je nezbytné pro vyhnutí se případným právním sporům. Nabízíme Vám širokou škálu služeb, které zajistí, že likvidace společnosti proběhne hladce a bez menších problémů v souladu se všemi zákonnými požadavky. Rovněž nabízíme služby v oblasti realizace úpadku společnosti.

Kontaktujte nás