Služby FREE ZONE pro uložení zboží do bezcelního pásma

Pomůžeme Vám s uskladněním zboží dovezeného ze zahraničí do České republiky: zboží, umístěné do bezcelní zóny v celních skladištích v Praze, nepodléhá proclení a nevztahují se na něj opatření státní politiky (DPH, spotřební daň).

V bezcelním pásmu a na jeho skladištích zboží může být uloženo na dobu neurčitou bez ohledu na objem, původ zboží a konečnou destinaci. Při ukládání zboží do bezcelního pásma může být takové zboží předmětem volného obchodu, reexportováno, může změnit vlastníka (včetně změny platebních dokumentů). Zboží, vyrobené či zpracovaní na území České republiky neztrácí status českého zboží, nehledě na změnu vlastníka v bezcelním pásmu.

Naše advokátní kancelář Vám pomůže se zajištěním souhlasu celního orgánu pro realizaci průmyslové (výrobní), nebo podnikatelské činnosti, poskytování služeb, přerozdělování, přebalování a sjednocení zboží v bezcelním pásmu podle potřeb klienta. Rovněž pomáháme v rámci získání licence a dokladů o původu zboží v případě zpracování zboží na celním skladě. Uvedená činnost se nerealizuje na de-iure českém území, a proto nepodléhá proclení, a ani zdanění.

Kontaktujte nás