Jistotní účty

Jistotní účet je určen pro zabezpečení náležitého finančního vyrovnání při prodeji a koupi nemovitosti včetně jiných typů smluv. V rámci smlouvy o správě jistotního účtu je zúčastněno několik smluvních stran. Běžně se jedná o kupujícího, prodávajícího a advokátní kancelář, vystupující v roli garanta. Jistotní účet garantuje kupujícímu, že umístěné na účtu prostředky budou uhrazeny prodávajícímu pouze po splnění všech podmínek, ujednaných ve smlouvě o jistotním účtu. Pomůžeme Vám s jeho založením a spravováním po celou dobu jeho vedení.

Kontaktujte nás